ESILEHT
Kullerkupp, kullerkupp

päiksekullaline nupp.

Miks sa lahti õit ei tee, 

mis sul on seal nupu sees?

                    E. Niit

Ülenurme Kullerkupu lasteaed kuulutab välja avaliku konkursi lasteaia juhataja ametikohale.

Nõudmised kandidaadile:

Vastavus kvalifikatsiooninõuetele (haridusministri 26.08.2002 määrus nr 65 § 13).
Koostöövalmidus.
Pingetaluvus.
Hea suhtlemisoskus.
Kohusetundlikkus, täpsus ja usaldusväärsus.

Ettevõte pakub:

Meeldivat töökeskkonda, koostööaldist meeskonda, enesetäiendamise võimalusi

CV ja kirjalik avaldus saata e-posti aadressile kullerkupu@kullerkupu.ee Märgusõna „Juhataja konkurss“
Kullerkupu Lasteaia õppe-ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava ja arengukava. Lasteaia õppekava koostamise aluseks on Koolieelsete lasteasutuste riiklik õppekava..

·         Õppeaasta algab 1. septembril ja lõpeb 31. augustil

·         Augusti teisest poolest - 15. septembrini on rühmades kohanemisperiood – lapsed harjuvad lasteaiaga, elavad pingevabalt töisesse rütmi. Põhitähelepanu on sel ajal mängulisel tegevusel ja sõbralike suhete kujundamisel.

·         Õppetöö kestab 1. septembrist 31. maini. Tegevused planeeritakse rühma päevakavasse nädalate kaupa, neid seovad tervikuks lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevad teemad. Õppetöö toimub vastavalt rühmade tegevuste plaanile.

·         Esimesest advendist kolmekuningapäevani on õppetegevusi vähem, toimub õpitu kinnistamine ning põhirõhk on kunstitegevustel, lauludel, tantsudel, mängul ja muinasjutul. Koos lastega kaunistatakse maja jõuludeks. 

·         15. maist alates on põhitähelepanu kooliminejatel – toimuvad lauluproovid ja valmistutakse lõpupeoks. Juunis on põhirõhk taas mängul.

·         Suveperioodil 1. juunist – 31. augustini toimub õpitu kinnistamine. Siis on põhiline mäng, eriti olulised on õuetegevused.

·         Rühmade õppe- ja kasvatustegevus on vastavuses riikliku raamõppekavaga ja lasteaia õppekavaga, arvestades konkreetse rühma laste vanust, arengu- ja muid eripärasid. Rühma õppeplaani hoitakse rühma õppe- ja kasvatuspäeviku juures. Sissekandeid tehakse iga päev.

 

 
Lasteaia maja on hubaste ja lapsesõbralike ruumidega. Muusika- ja liikumistegevusi on võimalik läbi viia avaras saalis või õuealal. Kullerkupu lasteaias on kolm liitrühma.
Lastega töötavad oma tööd armastavad õpetajad.

Meie lasteaed on avatud aastaringselt.

Kontaktandmed: Kullerkupu talu, Ülenurme vald, Tartumaa
 Lasteaia telefon: 56 833 466
kullerkupu@kullerkupu.ee
 
Rühmatelefonid:
Lepatriinud 55515634
Mesimummid 55515635
Liblikad 55515633